Veterinerlik Parazitolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan SÜRSAL  (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Erkan ÖZKAN