HOŞGELDİNİZ

Amaç: Fakültemiz öğrencilerine, hastalıkların teşhis ve tedavisinde rasyonel ve analitik bir düşünce yeteneği kazandırmaya yönelik temel bilgi, modern teknik ve metodların öğretilmesi. Ayrıca doğru ilaç kullanımı, hastalık etkenleri, koruyucu hekimlik, çevre ve halk sağlığı, zehirlenmeler ve tedavi alanlarında güncel bilgi ve etkinlikler kazandırmak. Bölgesel ve ülke düzeyinde hastalıkların teşhis ve tedavisinde hizmet sunmak ve ayrıca, teşhis ve tedaviye yönelik yeni bilgi ve teknoloji geliştirmeye çalışmak. Vizyon: Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, saygın ve iyi tanınmış bir eğitim kurumu olmasına katkı sağlamak. Misyon: Bölümümüzün amacı, mesleki alanda donanımlı, araştırmacı ve analitikal yaklaşımlı veteriner hekimler yetiştirmek. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde halk ve hayvan sağlığına yönelik bilgi, teknoloji ve hizmet sunmak ve geliştirmek. Bölümün Tanımı: Ev ve çiftlik hayvanları ile kümes hayvan ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, arı, su canlıları ve yabani hayvanlar da dâhil tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonoz hastalıklardan korunması, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin artırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışacak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözeten ve toplum yararını ön planda tutacak, veteriner hekimleri yetiştirmektir.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )